ON HELPOMPI PÄÄSTÄ PERILLE, KUN TIETÄÄ MINNE ON MENOSSA

Our Business is Family Business. Jukka Lahtinen toimii Avaintuloksen toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Perheen molemmat tyttäret Susanna ja Sonja Lahtinen ovat olleet Avaintuloksen toiminnassa mukana jo yli 10 vuotta ja kumpikin heistä on hankkinut vahvan Aasia-osaamisen omakohtaisten Aasia-opintojensa ja Avaintuloksen kouluttajan tehtävien kautta sekä toimimalla Avaintuloksen Aasiaan suuntautuneiden delegaatiomatkojen vetäjinä. Myös Susannan ja Sonjan kandidaatin- ja maisterintutkielmat on tehty Aasiaan liittyvistä teemoista. Susanna on tutkinut Kiinan Kolmen Rotkon Padon vaikutuksia ja Malesian öljypalmutuotannon taloudellisia-, sosiaalisia- ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Sonja on tutkinut ekspatriaattien rekrytointien onnistumisia sekä suomalaisten ja kiinalaisten nuorten naisten kulutuskäyttäytymistä. Aasia-osaaminen on siten jo siirtymässä vahvasti toiselle sukupolvelle.

 
ARVOT – AVAINTULOKSEN EETTINEN KOODI

 • Asiakaslähtöisyys – Olemme tuottamassa asiakkaillemme lisäarvoa.
 • Korkea laatu – Tavoitteenamme on olla Aasia-osaajien segmentissä arvostetuin osaaja.
 • Ajankohtaisuus – Lähtökohtanamme on ymmärtää jo tänään, mitä huomenna pitää tehdä.
 • Elinikäinen oppiminen – Eilispäivän tiedon varassa syntyy vain keskinkertaisia tuloksia.
 • Eettisyys – Vähemmän voi olla enemmän, joten lopulta eettisin toimija vie voiton.

 
TAPAMME TOIMIA – LUNASTAMME ANTAMAMME LUPAUKSET

 • Tarjoamme asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä kokonaisvaltaisia Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien asiantuntijapalveluja.
 • Erikoisasiantuntijamme tuntevat hyvin Avaintuloksen ja sen asiakkaiden laatuvaatimukset, sillä he ovat toimineet osaamispoolissamme erinomaisin tuloksin keskimäärin 20 vuotta.
 • Kuuntelemme hyvin tarkasti asiakkaidemme tarinan, ja tarjoamme heille palvelujamme (ratkaisumalleja, tietoa, kontakteja) vasta päästyämme yhteiseen näkemykseen tarpeista.
 • Mittaamme jatkuvasti onnistumistamme ottamalla palautetta tekemisistämme ja muutamme tarvittaessa pikaisesti toimintatapojamme. Tavoitteenamme on saavuttaa asteikosta riippuen joko arvosanataso 4/5 tai 9/10.
 • Kannustamme asiakkaitamme ja myös itseämme elinikäiseen oppimiseen ja uudistumiseen.
 • Ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toiminnan pitää perustua kestävän kehityksen periaatteille.
 • Suomalaisten yritysten kasvun tukeminen ja suomalaisten osaajien työllistäminen ovat meidän tapamme kantaa yhteiskuntavastuuta.