I HAD A DREAM

Jokaisen yrityksen taustalla on jokin kehityspolku, jonka varrelta tuleva yrittäjä – tietoisesti tai tiedostamattaan – taltioi ja sulattelee ideoita siitä, mitä hän tekisi ’isona’. Tarvitaan vain sopiva tilaisuus ja keinot, niin firma on pystyssä. Alkutahdit Avaintuloksen perustamiselle lyötiin 1960-luvun puolivälissä. Tuleva yrittäjä Jukka Lahtinen kutoi mattoja äitinsä omistamassa verstaassa osallistuen äitinsä kanssa myös mattojen myyntiin Tampereen Tammelan torilla. Syynä tähän oli lähinnä rahan tienaaminen sähkökitaran ja nuottien sekä myöhemmin oman auton ostamiseen. Äiti opetti ohimennen myös sen, miten tuotteet voidaan valmistaa ja myydä niin, että siitä jää itselle jotain vaivanpalkkaakin. Virkamiehenä toimiva isä taas opetti Jukalle johtamista ja delegoimista.

Toinen ajuri Jukan yrittäjäksi ryhtymiselle oli 5-lapsisen perheen omistaman maatilan tuotteiden kasvattaminen ja myynti yhdessä muiden sisarusten kanssa Tammelan ja Laukon toreilla. Perheen esikoinen joutui toimimaan välillä myös nuorempien sisarusten työnjohtajana. Näiden lapsuudenaikaisten yrittäjäkokemusten jälkeen oli itsestään selvää, että Jukka suoritti taloustieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1975 pääaineenaan markkinointi.

Jukan sanoin: ’Tavoitteenani oli oman yrityksen perustaminen heti, kun aika vain on sopiva. Kävin tavallaan kauppakorkeakoulun kahteen kertaan, ensin Tammelan torilla kauppiaana ja sen jälkeen yliopistossa. Tammelan torilla opin ymmärtämään hyvin asiakkaiden käyttäytymisen, palvelun merkityksen kanta-asiakkuuksien luomisessa, arvopohjaisen hinnoittelun ja kustannuslaskennan, annettujen lupausten lunastamisen tärkeyden, hyvän saatavuuden ja laadun arvon sekä sen, että liiketoiminnassa menestyminen vaatii ennen kaikkea sitkeyttä, kärsivällisyyttä ja kekseliäisyyttä. Ekonomiksi opiskelussa ei tullut enää vastaan kovin paljon uutta, mutta näkemys liiketoiminnan lainalaisuuksista kyllä kirkastui.’ Tälle pohjalle syntyi aikanaan Avaintulos Oy.

 
VUOSI 85 – IT’S NOW OR NEVER!

Vuosien 1973–85 välillä Jukka palveli monissa eri oppilaitoksissa opettajana ja aikuiskoulutusjohtajana. Kaikkina opettajavuosinaan hänellä oli kuitenkin koko ajan meneillään myös omia konsultointibisneksiä, mutta ajatus täysin omasta yrityksestä oli päällimmäisenä. Kysymys oli vain liikeidean hiomisesta ja ajoituksesta.

Vuoden 1985 marraskuun viimeisenä päivänä Tampereella perustettiin markkinoinnin oppikirjojen kustantamiseen ja markkinointiin perustuva yritys, Avaintulos Oy, josta myöhemmin tuli toimialansa markkinajohtaja yli 20 vuoden ajaksi. Yrityksen perustivat Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa opettava Jukka ja hänen S-ryhmätaustainen vaimonsa, KTM Hely Lahtinen, Jukan sisar, Tampereen Kauppaoppilaitoksen markkinoinnin opettaja, KTM Kaisa Lahtinen, Jukan entinen oppilas, Valkeakosken Seudun Kauppaoppilaitoksen markkinoinnin lehtori, TTM Antti Isoviita ja Jukan hyvä ystävä, Helsingin Kauppaoppilaitoksen aikuiskoulutusjohtaja, ekonomi Markus Ihamäki.

Avaintulos Oy julkaisi vuosina 1985–2007 yhteensä 61 Jukka Lahtisen ja Antti Isoviidan yhdessä kirjoittamaa teosta. Myös yrityksen perustajaosakkaat Markus Ihamäki ja Kaisa Lahtinen olivat kirjoittajina lukuisissa teoksissa. Hely Lahtinen vastasi kirjojen myynnistä, toimituksista asiakkaille ja yrityksen hallinnoinnista. Avaintuloksen kustantamia markkinoinnin kirjoja on myyty yli 300 000 kappaletta. Teosten kirjoittajina ovat toimineet myös TTM Kari Hytönen, FT Sari Inkinen (nykyisin Sari Arho Havrén) ja KTM Anne-Maria Mäkelä. Kirjojamme on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja mandariinin kiinaksi. Kiinankielinen julkaisu Asiakassuuntainen markkinointi (1995) oli ensimmäinen Kiinassa ilmestynyt, mandariiniksi käännetty eurooppalainen markkinointikirja. Lisäksi Jukka kirjoitti yhdessä ammattikasvatusneuvos Simo Raasion kanssa 19 yritystalous ja hallinnon oppikirjaa. Nämä teokset kustansi Simo Raasion omistama yritys Tietopiste Ky.

 
ITÄ ON ITÄ, JA LÄNSI ON LÄNSI, EIVÄTKÄ NE KOSKAAN KOHTAA?

Edellä siteeratun otsikkolauseen teki tunnetuksi Nobelilla palkittu kirjailija Rudyard Kipling, joka kirjoitti monet menestysteoksensa Singaporessa. Avaintuloksessa tulkittiin tarkasti Tyynenmeren Aasian maiden erityispiirteitä ja alueen taloudellisen nousun heikkoja signaaleja jo 1990-luvun alussa. Kaikki merkit viittasivat siihen, että maailmantalouden painopiste oli siirtymässä Aasiaan. Tyynenmeren Aasian maiden kasvuluvut olivat jo 1980-luvun loppupuolella kaksinumeroisia ja erityisesti Kiina johtajansa Deng Xiao Pingin johdolla aloitti nousunsa maailmantalouden voimanpesäksi. Myös Japani kuten myös Aasian taloustiikerit Etelä-Korea, Hongkong, Singapore ja Taiwan olivat jo tuohon aikaan vahvoja talousmahteja, samoin tiikerinpentumaiksi kutsutut Filippiinit, Indonesia, Malesia, Thaimaa ja Vietnam alkoivat kiinnostaa investoijia ja viejiä.

Kustannustoiminnan rinnalle päätettiin kehittää asiantuntijapalvelujen konsepti – fokus oli aluksi senaikaisen tiimin ydinosaamisen eli markkinoinnin alueella. Avaintuloksen koulutustoiminta suunnattiin 1990-luvun alkupuolella lähinnä yritysten sekä korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten henkilöstön tarpeisiin. Avaintulos toteutti vuosina 1989–95 yli 100 suomalaista oppilaitosta käsittävän muutoskoulutusohjelman yhdessä Opetushallituksen, Johtamistaidon Opiston ja AEL:n kanssa. Näiden koulutusten teemoina olivat oppilaitosten johtaminen, markkinointi, muutosstrategiat, laadun varmistaminen ja kansainvälistyminen.

Koko ajan oli selvää, että Aasia-koulutuksesta tulisi aikaa myöten yrityksen päätoimiala. Valmetin Rautpohjan tehtaan Aasia-koulutus vuonna 1992 muutti Avaintuloksen koulutuskuviot sananmukaisesti yhdessä yössä. Hahmotimme uuden kohderyhmän ja toimintatavan Valmetin suosiollisella avustuksella; tässä oli luonnollisesti mukana paljon myös hyvää onnea.

 
MISSION POSSIBLE – KOULUT OTTIVAT AASIAN OMAKSEEN

Avaintulos Oy järjesti useita itse tuottamiaan Aasia-seminaareja suomalaisille oppilaitoksille vuosina 1992–2000. Näiden seminaarien ideana oli ensisijaisesti kaupallisten, teknillisten, terveydenhuoltoalan ja ravintola-oppilaitosten sekä aikuiskoulutuskeskusten johdon ja henkilökunnan valmentaminen Aasian kaupassa tarvittavien tietojen ja taitojen oppimiseen sekä oman suhdeverkoston eli Guanxin luomiseen. ’Tähtäsimme siihen, että Aasian oppeja saaneet opettajat siirtävät tunneillaan ja harjoitustöissään osaamisensa opiskelijoilleen, jotka vievät ne työelämään siirryttyään käytäntöön. Tämä ajatus näyttää toimineen hämmästyttävän hyvin.’

Toisena omien ohjelmiemme tavoitteena oli totuttaa suomalaisten oppilaitosten johto toimimaan yhteistyössä aasialaisten korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä viranomaisten kanssa. ’Viestimme suomalaisille oppilaitoksille parikymmentä vuotta sitten oli, että nyt on syytä mennä merta edemmäs kalaan, ja että kukaan ei tule hakemaan meitä täältä Pohjan periltä Aasiaan, vaan sinne on mentävä ihan itse. Ja että kansainvälistyminen onnistuu lopulta vain paikan päällä, ei turvallisesti koulun sisätiloissa. Tämäkin viesti meni kouluissa erinomaisesti läpi. Arvostamme suomalaisten oppilaitosten ja opettajien uudistumiskyvyn ja visionäärisyyden hyvin korkealle.’

Avaintulos Oy toteutti Jukan johdolla vuosina 1995–97 myös Kaukoitä-pilottiprojektin, jossa koulutettiin 10:n ohjelmaan valitun ammattikorkeakoulun johto ja henkilökunta ymmärtämään Aasian kauppaa ja liiketoimintamalleja sekä suhteiden merkitystä kehitettäessä yhteistyöprojekteja Aasian keskeisten talousmahtien yliopistoihin. ’Projektin tuloksena ammattikorkeakoulut allekirjoittivat useita kymmeniä yhteistyösopimuksia aasialaisten yliopistojen kanssa ja rakensivat huomattavan määrän Aasia-koulutuksen erityisohjelmia omiin oppilaitoksiinsa. Ammattikorkeakoulusektorilla on Suomessa nykyisin hyvin korkeatasoista Aasia-osaamista ja toimivia yhteyksiä Aasiaan. Ne ovat mukana myös lukuisissa tuotekehitysprojekteissa ja teknologian siirtohankkeissa perinteisen opettaja- ja opiskelijavaihdon lisäksi.’

Kokemuksemme Aasiasta on se, että sittenkin ihmiset eri puolilla maailmaa ovat toimissaan enemmän samanlaisia kuin erilaisia, mutta nämä vähäiset vivahde-erot on opeteltava tarkasti, koska juuri niiden hallitsemisella tehdään liikeneuvotteluissa tulos. Tunnetun sanonnan mukaan Aasiassa mikään ei ole helppoa, mutta kaikki on mahdollista. Tämä on myös Avaintuloksen pääsanoma Aasian tielle suuntaaville suomalaisille yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.