MISSIO – MIHIN MEITÄ MARKKINOILLA TARVITAAN?

Missionamme on auttaa sekä suomalaisia yrityksiä, yhteisöjä ja oppilaitoksia että yksityishenkilöitä menestymään Tyynenmeren Aasian maihin suuntautuvien toimenpiteidensä suunnittelussa, toteutuksessa, arvioimisessa ja kehittämisessä. Toiminta-ajatuksemme lähtökohtana on selkeä ymmärrys asiakkaistamme, ei tuote-, teknologia- tai standardoitu konsepti.

 
VISIO – MIHIN ASIAKKAAMME OVAT MENOSSA?

Avaintuloksen visiona on varmistaa oman kyvykkyysprofiilinsa vahvistuminen niin, että nykyiset asiakkaamme kokevat meidät tarpeellisiksi kumppaneikseen vielä 2-3 vuoden päästäkin. Visiomme lähtökohtana on, että tunnemme omien asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa tarpeet ja toiveet niin hyvin, että heillä on syy käyttää Avaintuloksen palveluja jatkossakin. Tämä toteutuu niin, että käymme jatkuvasti dialogia asiakkaidemme kanssa kuunnellen enemmän heitä kuin puhuen itse.