Koulutuspäällikkö
FM (maantiede)
Auskultoinut opettaja (maantiede, biologia, terveystieto)
fi.linkedin.com/in/susannalahtinen/
susanna@avaintulos.fi
040-705 1991

Susanna on ollut Avaintuloksen palveluksessa lähes 15 vuotta; aluksi hän toimi toimistoapulaisena, kunnes siirtyi vuonna 2009 auskultointivuotensa jälkeen koulutussuunnittelijan tehtäviin ja aloitti myös kouluttamisen Aasia-ohjelmissa. Susanna on osallistunut aktiivisesti jo 7 Aasia-työvoimakoulutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja koulutukseen, minkä lisäksi hän on toiminut 5 opintomatkalla varamatkanjohtajana. Susanna on osallistunut myös projektityöyrityksissä työskentelevien osallistujien ohjaukseen ja neuvontaan. Susanna opettaa parhaillaan kuudetta vuottaan Avaintulos Oy:n Asian Business Studies -ohjelmassa Metropolia ammattikorkeakoulussa toimien myös ohjelman vastuuhenkilönä.

Susannan tausta on luonnontieteissä ja hänen vahvuutensa opetuksessa on moniulotteinen ymmärrys Aasian maista. ’Olen ollut tekemisissä Aasian ja aasialaisten kanssa jo pienestä pitäen, joten aasialaisten kulttuurien tuntemus on juurtunut minuun jo lapsesta saakka. Olen kuullut monet Aasian maihin liittyvät uutiset ja ymmärtänyt tärkeimmät opetettavat Aasia-asiat kotona kahvipöydässä. Suuntautuminen Aasian asioihin oli minulle helppo valinta – kotoa sain ideat omiin opinnäytetöihini ja työuralleni. Kiinnostus Aasiaa kohtaan on vain lisääntynyt, kun alueen maiden kulttuurit, tavat ja toimintamallit ovat tulleet omakohtaisten kokemusteni kautta tutuiksi.’

Susanna on suorittanut Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa 25 opintopisteen laajuisen Asian Studies -opintokokonaisuuden. Lisäksi hän on tehnyt kandidaatintutkielmansa Kiinan Kolmen Rotkon padon ympäristövaikutuksista ja maisterintutkielmansa Malesian palmuöljyteollisuudesta. Avaintuloksen ohjelmissa Susannan keskeisiä opetettavia teemoja ovat erityisesti Aasian sosiaaliset ja ympäristöhaasteet, ruoka- ja energiakysymykset, Aasian merkittävimmät uskonnot ja filosofiat, liiketoimintakulttuurien ja neuvottelutaidon erityispiirteet sekä Kiinan ja Intian yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys.

Susannan pro gradu-tutkimus:
Malesian palmuöljytuotannon kehitys ja sen vaikutukset talouteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja ympäristöön vuosina 1981-2010