ITÄTUULI KUTSUU MEITÄ ITÄÄN

Koulutustoiminnassamme painopistealueena on pitkäkestoisten Aasia-ohjelmien tuottaminen yhdessä ELY-keskusten ja paikallisten oppilaitosten kanssa. Toinen painopistealue on yrityksille tarjottava Aasia-koulutus.

Koulutuspalvelujemme kohderyhmiin kuuluvat:

 • Kansainvälisillä markkinoilla toimivat pk-yritykset ja suuryritykset, jotka ovat joko suunnittelemassa tai laajentamassa Aasian toimintojaan
 • Korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset, jotka etsivät Aasian maista koulutussektorin tai julkishallinnon yhteistyökumppaneita
 • Julkishallinnon yksiköt (kaupungit, kunnat) ja järjestöt, joille Aasian maat ovat strateginen painopiste.

Jukka Lahtinen on yhdessä Avaintuloksen Aasia-tiimin kanssa kouluttanut muun muassa Nokian, Wärtsilä Dieselin, ABB:n, UPM:n, Metson, Jaakko Pöyryn, JOT Automationin ja Kemiran Aasian projekteihin osallistunutta henkilökuntaa. Yritys on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa myös 35:n suomalaisen pk-yrityksen Aasia-toimintojen avauksia ja liiketoiminnan laajennuksia. Aasia-koulutuksen asiakkainamme on ollut yli 120 suomalaista pk-yritystä.

 
TYÖVOIMAKOULUTUSOHJELMAT

Avaintuloksen ensimmäinen pitkäkestoinen työvoimapoliittinen Aasia-ohjelma toteutettiin Hämeenlinnassa jo vuonna 1993. Hämeenlinnan Aasia-projektin onnistumisen ansiosta Avaintuloksen päätuote on jo parinkymmenen vuoden ajan ollut 7-9 kuukautta kestävä Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien työvoimakoulutus. Nämä ohjelmat on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulutetuille, pääasiassa kaupallisen tai teknisen alan työttömille, jotka kaipaavat työuraansa uusia haasteita ja haluavat ohjelman kautta työllistyä vakituisesti Aasian liiketoiminnan tehtäviin.

Osallistujat ovat olleet iältään 24-62 -vuotiaita. Noin 80 % osallistujista on suorittanut joko kaupallisen tai teknillisen korkeakoulututkinnon. Osa koulutettavista on ollut vastavalmistuneita, mutta osalla on ohjelmaan tullessaan ollut jo vaikuttava kansainvälinen työura takanaan. Koulutusten antia on varsinaisen opetettavan tiedon lisäksi ollut palautteiden mukaan toisten osallistujien ja yritysten kokemuksista oppiminen, harjoitustyöt, keskusteleva opetustyyli, henkilökohtainen ohjaus ja opintomatka Aasiaan.

Aasia-koulutusten kautta voi hakeutua lähes mille alalle tahansa, yksityiselle tai julkiselle sektorille. Päätavoitteena on luonnollisesti pääseminen mielekkääseen projektityöyritykseen oppimaan asioita työssä ja pysyvä työllistyminen ohjelman päättymisen jälkeen. Koulutuksemme käyneet henkilöt työllistyvät hyvin usein myynnin ja markkinoinnin sekä teknistä osaamista vaativiin esimies-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Erityisesti nuoret osallistujamme tai alaa vaihtavat hakevat usein assistentin tehtäviä ja kokemuksen karttuessa etenevät vaativampiin tehtäviin. Osallistujamme ovat päässeet myös hankinnan, logistiikan ja laadunvalvonnan työtehtäviin, jotkut myös rahoitus-, ympäristö- tai hyvinvointitoimialoille sekä melko usein kansainvälisiin koulutusalan työtehtäviin. Muutama osallistuja on edennyt projektityöjaksonsa jälkeen yrityksen toimitusjohtajaksi. Moni osallistuja on innostunut Aasian tarjoamista mahdollisuuksista niin paljon, että he ovat alkaneet itse yrittäjiksi.

Avaintulos  Oy on toteuttanut tähän mennessä yhteensä 37 Aasian työvoimakoulutusohjelmaa. Ohjelmissa on aluksi vajaan 2 kuukauden pituinen Aasian kauppaan ja liiketoimintakulttuureihin erikoistava koulutusjakso, noin 6 kuukauden pituinen työssäoppimisjakso, Jukka ja Susanna Lahtisen vetämä liiketoimintamatka Kiinaan ja Hongkongiin sekä osallistujien henkilökohtainen tutorointiohjaus. Ohjelmiemme vaikuttavuustutkimukset osoittavat, että olemme onnistuneet työllistämään näiden ohjelmien avulla noin 500 osaajaa. Työ- ja elinkeinoministeriön virallisten OPAL-palautteiden keskiarvo 10:stä viimeksi toteutetusta ohjelmastamme on ollut 4.5/5.0.

Vuonna 2006 Avaintulos toteutti yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ensimmäisen Aasia-työvoimakoulutuksensa Gateway to Asian Business FEC 1. Uudenmaan kuuden Aasia-ohjelman osallistujamäärät ovat vaihdelleet 21-31 osallistujan välillä ja työllistymistavoite, vähintään 70 % osallistujista, on saavutettu kaikissa ohjelmissa. Gateway-ohjelmat ovat siitä erilaisia muihin työvoimakoulutuksiimme verrattuna, että Avaintulos on toteuttanut nämä ohjelmat ilman paikallista oppilaitosta. Maaliskuussa 2015 käynnistyi Gateway to Asian Business FEC 7 -ohjelma, jonka osallistujat ovat parhaillaan työssäoppimisjaksolla projektityöyrityksissä.

 
AMMATTIKORKEAKOULUJEN AASIA-OPETUS

Avaintuloksen Aasia-tiimi on vastannut Metropolia ammattikorkeakoulussa ja sen edeltäjissä (Mercuria Business School ja EVTEK) Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien opetuksesta vuodesta 1995 alkaen. Tämä opetustoiminta jatkuu edelleen niin, että ohjelman vastuuhenkilönä on toiminut vuodesta 2013 alkaen Avaintulos Oy:n koulutuspäällikkö, FM Susanna Lahtinen. Metropoliassa opiskelijan on mahdollista suorittaa englannin kielellä 5 Aasia-kurssia:

 • Asia-Pacific as a Business Area (5 op)
 • Business in China (5 op)
 • Human and Environmental Challenges of Asia-Pacific (5 op)
 • Sourcing from Asia (5 op)
 • Business in India (5 op)

Avaintulos Oy voi neuvotella myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa Aasian kauppaan ja liiketoimintakulttuureihin liittyvien kurssien tai koulutuspäivien toteuttamisesta. Ottakaa yhteys Susanna tai Jukka Lahtiseen, niin järjestämme asiaa koskevan tapaamisen mielellämme.

Avaintuloksen Aasia-tiimi on tehnyt vuosina 1993–2015 lyhyt- tai pitkäkestoista Aasia-opetusta useissa ammattikorkeakouluissa: Centria, HAAGA-HELIA, Häme, Jyväskylä, Kajaani, Karelia, Kymenlaakso, Lahti, Mikkeli, Oulu, Saimaa, Satakunta, Savonia, Seinäjoki, Tampere ja Turku. Jukka Lahtinen on toteuttanut Aasia-opetusta myös Itä-Suomen, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistoissa.

 
MARKKINOINTI- JA STRATEGIAKOULUTUS

Avaintulos on suunnitellut ja toteuttanut yli 100 asiakasyrityksille räätälöityä koulutustilaisuutta 28 vuoden aikana. Osa näistä koulutuksista on suunnattu suuryrityksille, mutta olemme järjestäneet koulutusta myös kymmenille pk-yrityksille, oppilaitoksille, kaupunkien ja kuntien hallintokunnille, valtionhallinnon yksiköille ja monien eri toimialojen järjestöille. Avaintuloksen markkinointi- ja strategiakoulutuksen keskeisiä painopistealueita ovat:

 • Yritys- ja markkinointistrategioiden laatiminen. Jukka Lahtisen 40 vuoden aikana kehittämää strategialomaketta on käytetty 950 yrityksen tai yhteisön liiketoimintastrategian laatimisessa.
 • Liiketoimintasuunnitelmien analysointi, laatiminen ja kehittäminen (Business Plan-koulutus)
 • Brändi-strategioiden laatiminen ja suomalaisten brändien kansainvälistäminen
 • Palvelukonseptien suunnittelu, toteutus, arviointi ja muutostarpeiden ennakointi
 • Asiakasarvo-ajattelulle perustuva koulutus (Customer Value Co-creation-malli)
 • Innovaatioiden ja osaamisen tuotteistamisprojektit
 • Neuvottelevan myyntityön ja asiakaspalvelun seminaarit
 • Netnografian menetelmällä toteutettava sosiaalisen median koulutus
 • Kansainvälisen liiketoimintaympäristön tutkiminen, analysointi ja hyödyntäminen
 • Kansainvälistymisen toimintavaihtoehtojen analysointi ja valinta