KOULUTUS

 
ITÄTUULI KUTSUU MEITÄ ITÄÄN

Koulutustoiminnassamme painopistealueena on pitkäkestoisten Aasia-ohjelmien tuottaminen yhdessä ELY-keskusten ja paikallisten oppilaitosten kanssa. Toinen painopistealue on yrityksille tarjottava Aasia-koulutus.

Koulutuspalvelujemme kohderyhmiin kuuluvat:

 • Kansainvälisillä markkinoilla toimivat pk-yritykset ja suuryritykset, jotka ovat joko suunnittelemassa tai laajentamassa Aasian toimintojaan
 • Korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset, jotka etsivät Aasian maista koulutussektorin tai julkishallinnon yhteistyökumppaneita
 • Julkishallinnon yksiköt (kaupungit, kunnat) ja järjestöt, joille Aasian maat ovat strateginen painopiste.

Jukka Lahtinen on yhdessä Avaintuloksen Aasia-tiimin kanssa kouluttanut muun muassa Nokian, Wärtsilä Dieselin, ABB:n, UPM:n, Metson, Jaakko Pöyryn, JOT Automationin ja Kemiran Aasian projekteihin osallistunutta henkilökuntaa. Yritys on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa myös 35:n suomalaisen pk-yrityksen Aasia-toimintojen avauksia ja liiketoiminnan laajennuksia. Aasia-koulutuksen asiakkainamme on ollut yli 120 suomalaista pk-yritystä.

 
TYÖVOIMAKOULUTUSOHJELMAT

Avaintuloksen ensimmäinen pitkäkestoinen työvoimapoliittinen Aasia-ohjelma toteutettiin Hämeenlinnassa jo vuonna 1993. Hämeenlinnan Aasia-projektin onnistumisen ansiosta Avaintuloksen päätuote on jo parinkymmenen vuoden ajan ollut 7-9 kuukautta kestävä Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien työvoimakoulutus. Nämä ohjelmat on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulutetuille, pääasiassa kaupallisen tai teknisen alan työttömille, jotka kaipaavat työuraansa uusia haasteita ja haluavat ohjelman kautta työllistyä vakituisesti Aasian liiketoiminnan tehtäviin.

Osallistujat ovat olleet iältään 24-62 -vuotiaita. Noin 80 % osallistujista on suorittanut joko kaupallisen tai teknillisen korkeakoulututkinnon. Osa koulutettavista on ollut vastavalmistuneita, mutta osalla on ohjelmaan tullessaan ollut jo vaikuttava kansainvälinen työura takanaan. Koulutusten antia on varsinaisen opetettavan tiedon lisäksi ollut palautteiden mukaan toisten osallistujien ja yritysten kokemuksista oppiminen, harjoitustyöt, keskusteleva opetustyyli, henkilökohtainen ohjaus ja opintomatka Aasiaan.

Aasia-koulutusten kautta voi hakeutua lähes mille alalle tahansa, yksityiselle tai julkiselle sektorille. Päätavoitteena on luonnollisesti pääseminen mielekkääseen projektityöyritykseen oppimaan asioita työssä ja pysyvä työllistyminen ohjelman päättymisen jälkeen. Koulutuksemme käyneet henkilöt työllistyvät hyvin usein myynnin ja markkinoinnin sekä teknistä osaamista vaativiin esimies-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Erityisesti nuoret osallistujamme tai alaa vaihtavat hakevat usein assistentin tehtäviä ja kokemuksen karttuessa etenevät vaativampiin tehtäviin. Osallistujamme ovat päässeet myös hankinnan, logistiikan ja laadunvalvonnan työtehtäviin, jotkut myös rahoitus-, ympäristö- tai hyvinvointitoimialoille sekä melko usein kansainvälisiin koulutusalan työtehtäviin. Muutama osallistuja on edennyt projektityöjaksonsa jälkeen yrityksen toimitusjohtajaksi. Moni osallistuja on innostunut Aasian tarjoamista mahdollisuuksista niin paljon, että he ovat alkaneet itse yrittäjiksi.

Avaintulos  Oy on toteuttanut tähän mennessä yhteensä 37 Aasian työvoimakoulutusohjelmaa. Ohjelmissa on aluksi vajaan 2 kuukauden pituinen Aasian kauppaan ja liiketoimintakulttuureihin erikoistava koulutusjakso, noin 6 kuukauden pituinen työssäoppimisjakso, Jukka ja Susanna Lahtisen vetämä liiketoimintamatka Kiinaan ja Hongkongiin sekä osallistujien henkilökohtainen tutorointiohjaus. Ohjelmiemme vaikuttavuustutkimukset osoittavat, että olemme onnistuneet työllistämään näiden ohjelmien avulla noin 500 osaajaa. Työ- ja elinkeinoministeriön virallisten OPAL-palautteiden keskiarvo 10:stä viimeksi toteutetusta ohjelmastamme on ollut 4.5/5.0.

Vuonna 2006 Avaintulos toteutti yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ensimmäisen Aasia-työvoimakoulutuksensa Gateway to Asian Business FEC 1. Uudenmaan kuuden Aasia-ohjelman osallistujamäärät ovat vaihdelleet 21-31 osallistujan välillä ja työllistymistavoite, vähintään 70 % osallistujista, on saavutettu kaikissa ohjelmissa. Gateway-ohjelmat ovat siitä erilaisia muihin työvoimakoulutuksiimme verrattuna, että Avaintulos on toteuttanut nämä ohjelmat ilman paikallista oppilaitosta. Maaliskuussa 2015 käynnistyi Gateway to Asian Business FEC 7 -ohjelma, jonka osallistujat ovat parhaillaan työssäoppimisjaksolla projektityöyrityksissä.

 
AMMATTIKORKEAKOULUJEN AASIA-OPETUS

Avaintuloksen Aasia-tiimi on vastannut Metropolia ammattikorkeakoulussa ja sen edeltäjissä (Mercuria Business School ja EVTEK) Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien opetuksesta vuodesta 1995 alkaen. Tämä opetustoiminta jatkuu edelleen niin, että ohjelman vastuuhenkilönä on toiminut vuodesta 2013 alkaen Avaintulos Oy:n koulutuspäällikkö, FM Susanna Lahtinen. Metropoliassa opiskelijan on mahdollista suorittaa englannin kielellä 5 Aasia-kurssia:

 • Asia-Pacific as a Business Area (5 op)
 • Business in China (5 op)
 • Human and Environmental Challenges of Asia-Pacific (5 op)
 • Sourcing from Asia (5 op)

Avaintulos Oy voi neuvotella myös muiden ammattikorkeakoulujen kanssa Aasian kauppaan ja liiketoimintakulttuureihin liittyvien kurssien tai koulutuspäivien toteuttamisesta. Ottakaa yhteys Susanna tai Jukka Lahtiseen, niin järjestämme asiaa koskevan tapaamisen mielellämme.

Avaintuloksen Aasia-tiimi on tehnyt vuosina 1993–2015 lyhyt- tai pitkäkestoista Aasia-opetusta useissa ammattikorkeakouluissa: Centria, HAAGA-HELIA, Häme, Jyväskylä, Kajaani, Karelia, Kymenlaakso, Lahti, Mikkeli, Oulu, Saimaa, Satakunta, Savonia, Seinäjoki, Tampere ja Turku. Jukka Lahtinen on toteuttanut Aasia-opetusta myös Itä-Suomen, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistoissa.

 
MARKKINOINTI- JA STRATEGIAKOULUTUS

Avaintulos on suunnitellut ja toteuttanut yli 100 asiakasyrityksille räätälöityä koulutustilaisuutta 28 vuoden aikana. Osa näistä koulutuksista on suunnattu suuryrityksille, mutta olemme järjestäneet koulutusta myös kymmenille pk-yrityksille, oppilaitoksille, kaupunkien ja kuntien hallintokunnille, valtionhallinnon yksiköille ja monien eri toimialojen järjestöille. Avaintuloksen markkinointi- ja strategiakoulutuksen keskeisiä painopistealueita ovat:

 • Yritys- ja markkinointistrategioiden laatiminen. Jukka Lahtisen 40 vuoden aikana kehittämää strategialomaketta on käytetty 950 yrityksen tai yhteisön liiketoimintastrategian laatimisessa.
 • Liiketoimintasuunnitelmien analysointi, laatiminen ja kehittäminen (Business Plan-koulutus)
 • Brändi-strategioiden laatiminen ja suomalaisten brändien kansainvälistäminen
 • Palvelukonseptien suunnittelu, toteutus, arviointi ja muutostarpeiden ennakointi
 • Asiakasarvo-ajattelulle perustuva koulutus (Customer Value Co-creation-malli)
 • Innovaatioiden ja osaamisen tuotteistamisprojektit
 • Neuvottelevan myyntityön ja asiakaspalvelun seminaarit
 • Netnografian menetelmällä toteutettava sosiaalisen median koulutus
 • Kansainvälisen liiketoimintaympäristön tutkiminen, analysointi ja hyödyntäminen
 • Kansainvälistymisen toimintavaihtoehtojen analysointi ja valinta

KONSULTOINTI

 
Olemme konsultoineet 30 vuoden aikana kymmenien suomalaisten yritysten työntekijöitä ja päättäjiä vaativien Aasia-projektien toteuttamisvaiheessa. Myös Aasiaan lähtevien työntekijöiden räätälöity henkilökohtainen konsultointi kuuluu palvelukonseptiimme. Konsultointimme liittyy erityisesti pitkäkestoisiin Aasia-ohjelmiimme, joissa koulutamme ja ohjaamme projektityöntekijöitä ja heidän projektityöyrityksiään. Tutorointitoiminnan tärkein tavoite on edistää koulutettaviemme työllistymistä projektityöyrityksiinsä ja kehittää projektityöyrityksen Aasian liiketoimintoja.

Konsultointipalvelujemme tuottamisessa hyödynnämme Suomessa toimivan 10 aasialaisen ja 15 suomalaisen asiantuntijan yhteistyöverkostoamme samoin kuin eri Aasian maissa työskentelevien 15 kokeneen toimijan verkostoamme. Kaikki Avaintuloksen kouluttajat ja yhteistyökumppanit ovat käytettävissä projekteissamme myös konsultteina ja tutoreina.

AASIA-DELEGAATIOT

 
SEEING IS BELIEVING

Voimme isännöidä sekä Aasian maista Suomeen tulevien että Suomesta Aasian maihin lähtevien asiantuntijoiden vierailuja. Vielä 10 vuotta sitten tavanomaista oli pelko siitä, että Suomeen tulevien aasialaisdelegaatioiden vierailuilla yrityksen liikesalaisuudet saattavat vuotaa Aasiaan, josta sitten ilmestyy jonkin ajan kuluttua halpoja kopioita kilpailemaan suomalaisen tuotteen kanssa. Tällä hetkellä yritykset haluavat tasokkaita tapaamisia ja ovat itsekin valmiita avaamaan ovensa heistä kiinnostuneille vieraille.

Yksi Avaintuloksen tuotteistettu palvelumuoto on erilaisten Fact Finding -matkojen toteuttaminen ’Avaimet käteen’ -periaatteella. Avaintulos Oy voi operoida kaikki matkaan liittyvät vaiheet sovituista tapaamisohjelmista lentolippujen ja majoitusten organisointiin, paikalliskuljetusten järjestämiseen sekä asiakkaan haluamien tapaamiskohteiden ja liikekumppaniehdokkaiden etsimiseen. Palvelukonseptiin kuuluvat myös matkanjohtajapalvelut sekä ruokailujen, viranomaistapaamisten ja kulttuuripainotteisten ohjelmanumeroiden organisointi.

Jukka on tehnyt tähän mennessä 65 liiketoimintamatkaa 10:een Tyynenmeren Aasian maahan vieden alueelle omissa delegaatioissaan yli 1 600 suomalaista liike-elämän, julkishallinnon, opetusalan ja järjestötoiminnan ammattilaista. Suurin ja myös tuloksellisin suomalainen delegaatio, jonka Avaintulos on järjestänyt, oli Dannyn konserttikiertue Kiinaan, Guangzhouhun ja Beijingiin vuonna 1997. Ryhmään kuului 20 taiteilijaa sekä 50 yritysten ja korkeakoulujen edustajaa. Matkan pääajatuksena oli esitellä suomalaista kulttuuria kiinalaisille, mutta konserttikiertueen yhteyteen järjestetyissä seminaareissa ja liiketapaamisissa edistettiin myös organisaatioiden välistä yhteistyötä. Kiertueen aikana Jukka sai varmistetuksi pitkään valmistelemansa Tampereen ja Guangzhoun kaupunkien välisen Friendly City -sopimuksen, joka  nousi vuonna 2008 arvostetuksi Sister City -sopimukseksi. Sister City -sopimus avaa Tampereen kaupungille, alueen yrityksille, oppilaitoksille ja yksityishenkilöille Guangzhoun kaupungissa ovia, joita yksin toimivan on erittäin vaikeaa saada auki omin päin.

Vuonna 2004 Avaintulos toteutti yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa Eteläpohjalaisen osaamisen tuotteistamisprojektin, johon osallistui 62 eteläpohjalaista yritystä. Oppilaitoksessa projektista vastasi koulutuspäällikkö Ari Virkamäki, jonka kanssa suunnittelimme projektiin myös suomalaisen tangon viemisen Kiinaan. Hongkongissa, Guangzhoussa ja Shanghaissa järjestetyt Finnish Tango Eveningit saivat valtaisan suosion. Tango-delegaation aikana toteutettiin myös useita onnistuneita yhteisseminaareja sekä kaupunkien ja oppilaitosten välisiä neuvottelutapaamisia. Aasialaiset ovat hyvin kiinnostuneita Pohjoismaiden kulttuureista.

Avaintulos on organisoinut yhteensä 20:n aasialaisen asiantuntijadelegaation Suomen vierailun. Eniten delegaatioita on tullut Kiinasta, Malesiasta, Etelä-Koreasta ja Thaimaasta. Näiden vierailujen tärkeintä antia ovat olleet monet yhteiskunnallisesti, poliittisesti ja taloudellisesti merkittävät yhteistyösopimukset sekä maiden korkeakoulujen välillä solmitut yhteistyösopimukset.

KUSTANNUSTOIMINTA

 
Avaintuloksen ydinliiketoimintana oli useita vuosia markkinoinnin, asiakaspalvelun ja Aasian kaupan oppikirjojen kustantaminen ja myyminen. Avaintulos julkaisi vuosina 1985–2007 yhteensä 61 Jukka Lahtisen ja Antti Isoviidan kirjoittamaa teosta. Myös yrityksen perustajaosakkaat Markus Ihamäki ja Kaisa Lahtinen olivat kirjoittajina lukuisissa teoksissa. Hely Lahtinen vastasi kirjojen myynnistä ja toimituksista asiakkaille. Avaintuloksen kustantamia markkinoinnin kirjoja on myyty yli 300 000 kappaletta. Teosten kirjoittajina ovat toimineet myös TTM Kari Hytönen, FT Sari Inkinen (nykyisin Sari Arho Havrén) ja KTM Anne-Maria Mäkelä. Kirjojamme on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja mandariinin kiinaksi. Kiinankielinen julkaisu Asiakassuuntainen markkinointi (1995) oli ensimmäinen Kiinassa ilmestynyt, mandariiniksi käännetty eurooppalainen markkinointikirja.

Tällä hetkellä yrityksellä ei ole enää myynnissä omaa kirjatuotantoa. Mahdollista on, että kirjoja tullaan julkaisemaan myöhemmin tulevaisuudessa, esimerkiksi e-kirjoina.