susanna
 

FM, maantiede 2013, Turun yliopisto

Auskultointi ja opettajan pätevyys 2008

KTM, markkinointi; opinnot meneillään

Kehitysjohtaja, Avaintulos Oy

Toimitusjohtaja, Choose Your Future

LinkedIn
susanna@avaintulos.fi
040-705 1991

Susanna on ollut Avaintulos Oy:n palveluksessa lähes 15 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta koulutusohjelmien suunnitteluun ja markkinointiin, opetukseen, mentorointiin, yritysyhteistyöhön ja opintomatkojen toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä. Hän on toiminut 12 Avaintuloksen työvoimakoulutuksessa opettajana, mentorina ja varamatkanjohtajana.

Susanna on toiminut Aasia-asioiden luennoitsijana myös useassa suomalaisessa korkeakoulussa, joista tärkeimpiä ovat Tampereen yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Susannan keskeisiä opetettavia teemoja ovat yritysten kansainvälistyminen, innovointi, Kiinan ja Kaakkois-Aasian yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys, Aasian maiden merkittävimmät uskonnot, filosofiat ja liiketoimintakulttuurit sekä globaalit sosiaaliset ja ympäristöhaasteet.

Avaintuloksen tehtävien lisäksi Susanna on toimitusjohtaja ja osaomistaja Choose Your Future -nimisessä start-up -yrityksessä, joka tarjoaa mobiiliratkaisuja uuteen kaupunkiin muuttavien ihmisten kotoutumisen edistämiseksi. CYF:n ratkaisut ovat voittaneet useita innovaatiokilpailuja Suomessa ja Yhdysvalloissa vuosina 2015-18, muun muassa Facebook Global Digital Challenge -innovaatiokilpailun, johon osallistui 45 yliopistoa eri puolilta maailmaa. Susanna kutsuttiin syksyllä 2016 YK:n yleiskokousviikolle, jossa hän esitteli yrityksensä kehittämää kotoutumisratkaisua.