sonja

KTM, markkinointi 2014, Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkija, transformatiivinen liiketoiminta, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Kouluttaja, yritysvastuu, markkinointi, Avaintulos Oy

LinkedIn
sonja.lahtinen@uta.fi
040-730 1991

Sonja tutkii väitöskirjassaan transformatiivista liiketoimintaa niin strategian, johtamisen, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kuin asiakaskokemuksenkin näkökulmasta. Tutkimustyönsä ohessa Sonja toimii luennoitsijana ja puhujana erilaisissa tilaisuuksissa sekä kouluttaa Avaintuloksen koulutusohjelmissa aiheinaan yritysvastuu, kestävä liiketoiminta ja asiakaslähtöinen markkinointi.

Sonja on kouluttanut Avaintuloksen Aasia-ohjelmissa vuodesta 2014 lähtien ja konsultoinut yrityksiä erityisesti markkinointi- ja brändistrategioiden kehittämisessä. Lisäksi hän toimii neuvonantajana useissa start-up -yrityksissä, joiden liiketoimintamalli rakentuu kestävän liiketoiminnan ympärille. Vapaa-ajallaan hän luotsaa Love Foundation Helsinkiä, joka osana globaalia verkostoa pyrkii edistämään kestävyyden periaatteiden toteutumista urbaaneissa yhteisöissä tieteen ja taiteen keinoin.