Toimitusjohtaja, hallituksen pj., pääosakas
TTM (markkinointi)
Auskultoinut opettaja (markkinointi, yritystalous)
Markkinoinnin lehtori, Tampereen yliopisto
jukka@avaintulos.fi
0400-622 878

Jukka on yksi Avaintulos Oy:n viidestä perustajajäsenestä. Hän on työskennellyt yli 28 vuotta yrittäjänä ja Avaintulos Oy:n toimitusjohtajana. Markkinointia hän on opettanut 41 vuotta. Hän toimi vuosina 1973–75 markkinoinnin lehtorina Tornionlaakson Kauppaoppilaitoksessa, 1976–79 markkinoinnin lehtorina Riihimäen Kauppaoppilaitoksessa, 1979–82 K-instituutin liikkeenjohdon valmennusosaston päällikkönä ja 1982–87 yritystalouden ja hallinnon yliopettajana Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa. Hän on toiminut vuodesta 1986 alkaen myös Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa markkinoinnin lehtorina vastaten vuodesta 1992 alkaen myös yliopiston Asian Studies -ohjelmasta, jossa opiskelee vuosittain satoja opiskelijoita; vuosina 2005–14 tässä ohjelmassa on ollut opiskelijoita 70 maasta. ’Liiketoiminnassa puolet on taidetta ja puolet tiedettä – pienen perheyrityksen johtaminen ja akateemisen opettajan ura ovat olleet minulle hyvä kombinaatio’.

Jukka on Avaintuloksen Aasia-ohjelmien pääkouluttaja ja organisoija. Hän vastaa myös koulutusohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta työskennellen tiiviissä yhteistyössä Aasia-tiiminsä kanssa. Opettaminen ja dialogi opiskelijoiden kanssa on ollut Jukalle aina mieluisaa työtä, joten hän kouluttaa edelleen itse merkittävän osuuden Avaintuloksen ohjelmissa, vaikkakin hän on vähitellen siirtänyt opetusvastuuta yhä enemmän opettaja-tyttärelleen, Susannalle ja myös tänä vuonna KTM-tutkinnon suorittavalle toiselle tyttärelleen Sonjalle. Jukka toteuttaa itse valtaosan koulutusohjelmiin liittyvästä tutoroinnista ja yritysten kehittämiskonsultoinnista, koska ’se on elämänmakuista ja palkitsevaa työtä, jossa ei ole koskaan kahta täysin samanlaista työpäivää ja kohtaamista’.

Tärkein palaute Jukan pitkäjänteisestä suomalaisen yrityselämän ja Aasia-tietoisuuden edistämisen eteen tehdystä työstä tulee luonnollisesti koulutettavilta, mutta virallisempiakin tunnustuksia hän on saanut. Vuonna 1995 Jukka sai silloisen Hämeen työvoimapiirin tunnustuksen Aasian kaupan ja liiketoimintakulttuurien opetuksen hyväksi tekemästään työstä sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämän ansiomerkin. Vuonna 1994 pääministeri Esko Aho kirjoitti alkusanat Avaintuloksen julkaisemaan Tyynenmeren Aasia liiketoiminta-alueena -kirjaan antaen Avaintulokselle näin tunnustuksensa ensimmäisen suomenkielisen Aasia-oppikirjan kirjoittamisesta: ’Aasian liiketoimintakulttuurit -kirja on vastaus todelliseen tarpeeseen. Se antaa kaikille Aasiaan tähtääville tarvittavat perustiedot alueen maista. Toivon, että viejämme ottavat siitä täyden hyödyn irti.’

Vuonna 1997 tasavallan presidentti Martti Ahtisaari lähetti Jukka Lahtiselle ja Dannylle kiitoskirjeen suomalaisen kulttuurin ja osaamisen viennin eteen tehdystä työstä. Keväällä 2004 Jukka sai Keskuskauppakamarin myöntämän ansiomerkin 30-vuotisesta työstään liike-elämän hyväksi ja vuonna 2010 hän sai yhdessä puolisonsa Helyn kanssa Suomen Yrittäjien tunnustuksen 25-vuotisesta yrittäjyydestä. Tampereen yliopiston kauppatieteen opiskelijoiden järjestö Boomi ry on palkinnut Jukan Vuoden luennoitsijana ja vuonna 2010 Boomi ry antoi hänelle Boomin kunniaviirin pitkäaikaisesta Aasia-opetuksen kehittämistyöstä Tampereen yliopistossa.