Suomessa on tällä hetkellä lähes 50 000 akateemista työtöntä. Siinä luvussa on 50 000 akateemisen korkeakoulututkinnon suorittanutta työtöntä liikaa. Työttömyys on koulutukseen katsomatta vaikea asia kenelle tahansa, joka ei osaamisestaan ja innostuksestaan huolimatta pääse antamaan omaa panostaan yhteiskunnan kehittämiseen ja itsensä kehittymiseen. Työttömyys ja sen sisällä akateeminen työttömyys vaatii uudenlaista toimintaa, uusia liiketoiminnan malleja – ja uusia ideoita.

Joidenkin tutkimusten mukaan opimme noin 70 % kaikesta oppimastamme muualla kuin koulussa (tai korkeakoulussa). Viime vuoden lopulla kauppatieteiden maisteriksi valmistuneena olen pohtinut, että korkeakoulututkinto antaa hyvän pohjan työelämän vaatimien erityistaitojen oppimiselle, mutta sen jälkeen vastuu on itsellä. Jos työtä ei kuitenkaan ole tarjolla, on näitä työelämän vaatimia erityistaitoja vaikea päästä hankkimaan, tai kehittämään oman ammatillisen uran myöhemmässä vaiheessa.

Korkeakoulutetuille täydennyskoulutukset ovat olleet jo pitkään yksi keskeinen keino vahvistaa omaa osaamistaan, varmistaa omaa työmarkkinakelpoisuuttaan ja hankkia uutta tietoa omalta alaltaan tai kehittää alan vaihtoa tukevia taitoja. Avaintuloksessa olemme kokeneet erityisen tehokkaaksi rekrytoivat, noin 150 päivän pituiset täydennyskoulutukset, jotka tähtäävät työelämän kannalta oleellisen lisäosaamisen hankkimisen lisäksi koulutettavan työllistymiseen projektityöorganisaatioonsa.

Yksi erinomainen malli rekrytoivista täydennyskoulutuksista on Uudenmaan ELY-keskuksen luoma ja hallinnoima FEC-koulutus. FEC-koulutus (Further Educated with Companies) on kilpailutettua, asiantuntijatasoista rekrytoivaa täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutettavat osallistuvat noin 40 päivän pituiseen tietopuoliseen opetukseen ja suorittavat sen päätyttyä työssäoppimisjaksonsa projektityöyrityksen ohjauksen alaisena. Kouluttajaorganisaatio etsii ohjelmaan osallistuvat yritykset yhdessä hakijoiden kanssa hakija- ja yrityslähtöisesti niin, että eri osapuolten tarpeet sovitetaan yhteen. Puhumme ns. mätsäyksestä.

Yritys-työntekijä -parien muodostaminen on kokemuksemme mukaan koko prosessin tärkein vaihe osallistujan työllistymisen kannalta. Onnistuneen mätsäyksen varmistamiseksi selvitämme hakijan omat uratoiveet henkilökohtaisessa haastattelussa. Näin ohjelman osallistujalle luodaan mielekkäitä mutta riittävän haasteellisia työtehtäviä. Yhtä tärkeää on ottaa selvää yrityksen toiveista, vaatimuksista ja työssäoppimisjakson tarjoamista mahdollisuuksista. Ohjelman ensisijaisena tavoitteena on aina koulutettavien työllistyminen ja koulutuksen yhteydessä työelämän vaatimien erityistaitojen vahvistaminen. Aasia-ohjelmissamme keskimääräinen työllistymisaste on noin 80 %.

Parien muodostaminen on koko prosessin tärkein vaihe myös yrityksen kannalta. FEC-ohjelmassa yritys valitsee hakijoiden joukosta parhaiten organisaationsa tarpeisiin soveltuvan henkilön. Yritys saa 150 päivän ajaksi kv-tiimiinsä huippuosaajan osallistumismaksulla, jonka suuruus on noin 900 €/kk, yhteensä 6.600 € (+alv 24%). Ohjelman ensisijainen tavoite täyttyy, jos mätsäyksessä on onnistuttu ja projektityöjakson jälkeen yritys kokee löytäneensä sellaisen osaajan, jonka haluaa rekrytoida yritykseen.

On selvää, ettei FEC-koulutus ole ainoa ja kaikkivoipa lääke akateemisen työttömyyden nujertamiseen. Siihen eivät mielestäni riitä edes paljon peräänkuulutetut korkeakoulujen ura-ja rekrytointipalvelut ja niiden kehittäminen. Jotta emme hoitaisi pelkkiä oireita, vaan itse aiheuttajaa, meidän olisi huolehdittava suomalaisten yritysten toimintakyvystä ja niiden mahdollisuuksista työllistää suomalaista osaamista. Tätä ei ole kuitenkaan syytä jäädä odottelemaan liian pitkäksi aikaa, sillä jos työtä ei ole valmiina, on itse oltava valmis luomaan parhaat mahdolliset edellytykset oman työllistymisensä kannalta. Ja siihen FEC-koulutus voi olla hyvä vaihtoehto.

Avaintulos OY on toteuttanut vuosina 1993-2015 viiden eri ELY-keskuksen kanssa 36 työvoimapoliittista Aasian liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmaa, joissa on ollut 630 osallistujaa. Ohjelmien avulla yli 500 suomalaista on voinut vaihtaa työttömyyden työpaikaksi. Parhaillaan on käynnissä haku Gateway to Asian Business FEC 7 -ohjelmaan, joka on järjestyksessään 7:s Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toteutettava FEC-koulutus. Lisätietoja FEC-ohjelmista löydät ELY-keskuksen FEC-käsikirjasta.

Sonja Lahtinen
Projektipäällikkö
Avaintulos Oy